THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 63
Số lượt truy cập: 2433479
QUẢNG CÁO
Năm học 2023 - 2024


BCH CHI ỦY:

 

 

 ANINH.jpg

 

 

Bí thư Chi bộ

Lê Văn Ninh

Điện thoại:

0853.605.552

Email:

levanninh@lethuy.edu.vn

Ngày sinh:

12/01/1977

Quê quán:

TT  Kiến Giang – Lệ Thủy – Quảng Bình

Trình độ CM:

Th.s Quản lý giáo dục

Lý luận chính trị:

Trung cấp

Mã ngạch:

V.07.04.11

 

 

 

           

 ATHANG.jpg

Phó Bí thư Chi bộ

Trần Văn Thăng

Điện thoại:

0818.974.757

Email:

ankien1806@gmail.com

Ngày sinh:

18/06/1974

Quê quán:

Liên Thủy– Lệ Thủy – Quảng Bình

Trình độ CM:

Đại học SP Tiểu học

Lý luận chính trị:

Trung cấp

Mã ngạch:

V.07.03.07

 

 

 

           

 thuýTH.jpg

UVBCH Chi bộ

Mai Thị Thúy

Điện thoại:

0945.428.197

Email:

hanathuy283@gmail.com

Ngày sinh:

05/10/1994

Quê quán:

Trường Thủy – Lệ Thủy – Quảng Bình

Trình độ CM:

Đại học GD Tiểu học

Lý luận chính trị:

Sơ cấp

Mã ngạch:

V.07.03.09

 

 

 

 

BAN GIÁM HIỆU:

 

 

 ANINH.jpg

Hiệu trưởng

Lê Văn Ninh

Điện thoại:

0853.605.552

Email:

levanninh@lethuy.edu.vn

Ngày sinh:

12/01/1977

Quê quán:

TT  Kiến Giang – Lệ Thủy – Quảng Bình

Trình độ CM:

Th.s Quản lý giáo dục

Lý luận chính trị:

Trung cấp

Mã ngạch:

V.07.04.11

 

 

 

           

 ATHANG.jpg

Phó Hiệu trưởng

Trần Văn Thăng

Điện thoại:

0818.974.757

Email:

ankien1806@gmail.com

Ngày sinh:

18/06/1974

Quê quán:

Liên Thủy– Lệ Thủy – Quảng Bình

Trình độ CM:

Đại học SP Tiểu học

Lý luận chính trị:

Trung cấp

Mã ngạch:

V.07.03.07

 

 

 

 

BCH CÔNG ĐOÀN

 

           

 ATHANG.jpg

CT Công đoàn

Trần Văn Thăng

Điện thoại:

0818.974.757

Email:

ankien1806@gmail.com

Ngày sinh:

18/06/1974

Quê quán:

Trường Thủy– Lệ Thủy – Quảng Bình

Trình độ CM:

Đại học SP Tiểu học

Lý luận chính trị:

Trung cấp

Mã ngạch:

V.07.03.07

 

 

 

           

 DUNG.jpg

UVBCH Công đoàn

Từ Công Dũng

Điện thoại:

0918.515.382

Email:

tucongdungmt@lethuy.edu.vn

Ngày sinh:

15/03/1982

Quê quán:

Trường Thủy – Lệ Thủy - Quảng Bình

Trình độ CM:

Đại học SP Nhạc Địa

Lý luận chính trị:

Sơ cấp

Mã ngạch:

V.07.04.11

 

 

 

          H. NHUNG.jpg  

UVBCH Công đoàn

Huỳnh Thị Hồng Nhung

Điện thoại:

0816.276.333

Email:

huynhthihongnhung129185@gmail.com

Ngày sinh:

12/01/1985

Quê quán:

TT Lệ Ninh – Lệ Thủy – Quảng Bình

Trình độ CM:

Đại học Dược sĩ

Lý luận chính trị:

Sơ cấp

Mã ngạch:

V.08.08.23

BCH CHI ĐOÀN

 

           

NHAN.jpg 

Bí thư Chi Đoàn

Nguyễn Văn Nhân

Điện thoại:

0949.206.222

Email:

nguyenvannhan@lethuy.edu.vn

Ngày sinh:

28/06/1988

Quê quán:

An Thủy– Lệ Thủy – Quảng Bình

Trình độ CM:

Đại học Công nghệ Thông tin

Lý luận chính trị:

Sơ cấp

Mã ngạch:

V.07.07.20

 

 

 

           

 TUAN.jpg

UVBCH Chi Đoàn

Hồ Văn Tuấn

Điện thoại:

0947.526.397

Email:

tuanvip03991@gmail.com

Ngày sinh:

03/09/1991

Quê quán:

Kim Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình

Trình độ CM:

Đại học Giáo dục thể chất

Lý luận chính trị:

Sơ cấp

Mã ngạch:

V.07.04.12

 

 

 

     LTHoas.jpg       

UVBCH Chi đoàn

Lê Thị Hóa

Điện thoại:

0941.369.238

Email:

lehoa206@gmail.com

Ngày sinh:

20/6/1992

Quê quán:

Phong Thủy – Lệ Thủy – Quảng Bình

Trình độ CM:

Thạc sĩ Hóa

Lý luận chính trị:

Sơ cấp

Mã ngạch:

V.07.04.12

 

TỔ CHUYÊN MÔN THCS:

 

           

 Le Xuan Suu.jpg

Tổ trưởng

 Lê Xuân Sửu

Điện thoại:

0833.498.068

Email:

xuansuu77@gmail.com

Ngày sinh:

10/10/1977

Quê quán:

Tân Thủy – Lệ Thủy – Quảng Bình

Trình độ CM:

Đại học SP Văn – GDCD

Lý luận chính trị:

Sơ cấp

Mã ngạch:

V.07.04.11

 

 

 

           

 DUNG.jpg

Tổ phó

Từ Công Dũng

Điện thoại:

0918.515.382

Email:

tucongdungmt@lethuy.edu.vn

Ngày sinh:

15/03/1982

Quê quán:

Trường Thủy – Lệ Thủy - Quảng Bình

Trình độ CM:

Đại học SP Nhạc Địa

Lý luận chính trị:

Sơ cấp

Mã ngạch:

V.07.04.11

 

 

 

       H.TUAN.jpg     

Tổ phó

Hoàng Đình Tuấn

Điện thoại:

0947.326.653

Email:

hoangtuan1604@gmail.com

Ngày sinh:

09/09/1991

Quê quán:

Mỹ Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình

Trình độ CM:

Thạc sĩ Toán

Lý luận chính trị:

Sơ cấp

Mã ngạch:

V.07.04.12

 

 

 

 

Giáo viên

Phan Hồng Nhật

 NHATJ.jpg

Điện thoại:

0973.341.222

Email:

nhatbic@gmail.com

Ngày sinh:

21/7/1980

Quê quán:

Phong Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình

Trình độ CM:

Đại học SP Toán - Tin

Lý luận chính trị:

Sơ cấp

Mã ngạch:

V.07.04.11

 

 

 

           

 HANG.jpg

Giáo viên

Trần Thị Hằng

Điện thoại:

0349.791.290

Email:

tranhang01649791290@gmail.com

Ngày sinh:

02/12/1988

Quê quán:

Phù Hóa – Quảng Trạch- Quảng Bình

Trình độ CM:

Đại học SP Văn – Sử

Lý luận chính trị:

Sơ cấp

Mã ngạch:

V.07.04.12

 

 

 

           

 Hoa.jpg

Giáo viên

Nguyễn Thị Lệ Hoa

Điện thoại:

0385.423.437

Email:

nguyenthilehoadt@gmail.com

Ngày sinh:

12/5/1976

Quê quán:

Duy Ninh – Quảng Ninh – Quảng Bình

Trình độ CM:

Đại học Anh Văn

Lý luận chính trị:

Sơ cấp

Mã ngạch:

V.07.04.11

 

 

 

        HOAS.jpg    

Giáo viên

Lê Thị Hóa

Điện thoại:

0941.369.238

Email:

lehoa206@gmail.com

Ngày sinh:

20/6/1992

Quê quán:

Phong Thủy – Lệ Thủy – Quảng Bình

Trình độ CM:

Thạc sĩ Hóa

Lý luận chính trị:

Không

Mã ngạch:

V.07.04.12

 

 

 

           NHANTD.jpg           

Giáo viên

Võ Chí Nhân

Điện thoại:

0914752007

Email:

vochinhan79@gmail.com

Ngày sinh:

13/9/1979

Quê quán:

TT Kiến Giang – Lệ Thủy – Quảng Bình

Trình độ CM:

Đại học TDTT

Lý luận chính trị:

Sơ cấp

Mã ngạch:

V.07.03.07

 

 

 

                               TUAN.jpg 

Giáo viên

Hồ Văn Tuấn

Điện thoại:

0947.526.397

Email:

tuanvip03991@gmail.com

Ngày sinh:

09/03/1991

Quê quán:

Kim Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình

Trình độ CM:

Đại học Thể dục Thể thao

Lý luận chính trị:

Sơ cấp

Mã ngạch:

V.07.04.12

 

TỔ CHUYÊN MÔN 1+2:

 

           

 thuýTH.jpg

Tổ trưởng

Mai Thị Thúy

Điện thoại:

0945.428.197

Email:

hanathuy283@gmail.com

Ngày sinh:

05/10/1994

Quê quán:

Trường Thủy – Lệ Thủy – Quảng Bình

Trình độ CM:

Đại học GD Tiểu học

Lý luận chính trị:

Sơ cấp

Mã ngạch:

V.07.03.09

 

 

 

           

 LAN.jpg

Tổ phó

Phan Thị Lan

Điện thoại:

0815033243

Email:

phanthilan73@gmail.com

Ngày sinh:

10/11/1973

Quê quán:

Mỹ Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình

Trình độ CM:

Đại học Sư Phạm GDTH

Lý luận chính trị:

Sơ cấp

Mã ngạch:

V.07.03.07

 

 

 

       DUONG.jpg     

Giáo viên

Nguyễn Hải Dương

Điện thoại:

0912612385

Email:

nguyenhaiduong08121984@gmail.com

Ngày sinh:

08/12/1984

Quê quán:

Phong Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình

Trình độ CM:

Đại học SP Âm nhạc

Lý luận chính trị:

Không

Mã ngạch:

V.07.04.31

 

 

 

           

 DINH.jpg

Giáo viên

Trương Quang Định

Điện thoại:

0911.407.345

Email:

quangdinhthln@gmail.com

Ngày sinh:

18/8/1985

Quê quán:

TT Lệ Ninh – Lệ Thủy – Quảng Bình

Trình độ CM:

Đại học TDTT

Lý luận chính trị:

Sơ cấp

Mã ngạch:

V.07.03.07

 

 

 

 

Giáo viên

Phạm Thị Hồng Mận

 MAN.jpg

Điện thoại:

0919428706

Email:

phamhongman6@gmail.com

Ngày sinh:

11/06/1975

Quê quán:

Phong Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình

Trình độ CM:

Đại học SP GDTH

Lý luận chính trị:

Sơ cấp

Mã ngạch:

V.07.03.07

 

 

 

 

 

 

           

 NHAN.jpg

Nhân viên

Nguyễn Văn Nhân

Điện thoại:

0949.206.222

Email:

nguyenvannhan@lethuy.edu.vn

Ngày sinh:

28/06/1988

Quê quán:

An Thủy– Lệ Thủy – Quảng Bình

Trình độ CM:

Đại học Công nghệ Thông tin

Lý luận chính trị:

Sơ cấp

Mã ngạch:

V.07.07.20

 

 TỔ CHUYÊN MÔN 3+4+5

 

           

 SON.jpg

Tổ trưởng

Lê Hồng Sơn

Điện thoại:

0833.868.773

Email:

sonlekimthuy@gmail.com

Ngày sinh:

10/01/1973

Quê quán:

Sơn Thủy- Lệ Thủy-Quảng Bình

Trình độ CM:

Đại học SP Tiểu học

Lý luận chính trị:

Sơ cấp

Mã ngạch:

V.07.03.07

 

 

 

           

 PHU.jpg

Tổ phó

Trần Hữu Phú

Điện thoại:

0916.790.958

Email:

huuphuqbu@gmail.com

Ngày sinh:

17/06/1986

Quê quán:

Sơn Thủy – Lệ Thủy – Quảng Bình

Trình độ CM:

Đại học GD Tiểu học

Lý luận chính trị:

Sơ cấp

Mã ngạch:

V.07.03.07

 

 

 

     DIEN.jpg       

Giáo viên

Nguyễn Thị Diến

Điện thoại:

0349780575

Email:

didinguyen96@gmail.com

Ngày sinh:

03/08/1996

Quê quán:

Mai Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình

Trình độ CM:

Đại học SP GDTH

Lý luận chính trị:

Không

Mã ngạch:

V.07.03.09

 

 

 

           

 Trung.jpg

Giáo viên

Trương Hoàng Trung

Điện thoại:

0919.050.875

Email:

truongtrungdat1975@gmail.com

Ngày sinh:

15/08/1975

Quê quán:

Trường Thủy – Lệ Thủy – Quảng Bình

Trình độ CM:

Đại học

Lý luận chính trị:

Sơ cấp

Mã ngạch:

V.07.03.07

 

 

 

           

 Ha.jpg

Giáo viên

Nguyễn Thị Thu Hà

Điện thoại:

0357.462.122

Email:

kibin1975@gmail.com

Ngày sinh:

21/11/1975

Quê quán:

Hàm Ninh – Quảng Ninh – Quảng Bình

Trình độ CM:

Đại học Anh văn

Lý luận chính trị:

Sơ cấp

Mã ngạch:

V.07.04.31

 

 

 

 

Nhân viên

Lê Thị Quỳnh Linh

 LINH.jpg

Điện thoại:

0386.868.852

Email:

vongtaythanthuong259@gmail.com

Ngày sinh:

25/9/1984

Quê quán:

An Thủy – Lệ Thủy – Quảng Bình

Trình độ CM:

Đại học TV-TT

Lý luận chính trị:

Sơ cấp

Mã ngạch:

V.10.02.07

 

 

 

 

 

 

 

TỔ VĂN PHÒNG:

 

 

 

 

           

 loi.jpg

TT – Kế toán

Đỗ Trung Lợi

Điện thoại:

0944.687.244

Email:

trungloi1970@gmail.com

Ngày sinh:

25/5/1970

Quê quán:

TT Kiến Giang – Lệ Thủy – Quảng Bình

Trình độ CM:

Đại học kế toán

Lý luận chính trị:

Không

Mã ngạch:

06.031

 

 

 

           

 H. NHUNG.jpg

Nhân viên Y tế

Huỳnh Thị Hồng Nhung

Điện thoại:

0816.276.333

Email:

huynhthihongnhung129185@gmail.com

Ngày sinh:

12/01/1985

Quê quán:

TT Lệ Ninh – Lệ Thủy – Quảng Bình

Trình độ CM:

Đại học Dược sĩ

Lý luận chính trị:

Sơ cấp

Mã ngạch:

V.08.08.23

 

 

 

 

Năm học 2022-2023 NĂM HỌC 2021-2022 Năm học 2020-2021 NĂM HỌC 2017 - 2018 NĂM HỌC 2016 - 2017
TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Hiệu trưởng: Lê Văn Ninh
Hiệu trưởng: Lê Văn Ninh
Sđt: 0853605552
P.HT: Trần Văn Thăng
P.HT: Trần Văn Thăng
Sđt: 0818974757
Admin: Nguyễn Văn Nhân
Admin: Nguyễn Văn Nhân
Sđt: 0949206222
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG TH và THCS SỐ 2 KIM THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0888515656 - Email: kimthuy2@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com