THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 23
Số lượt truy cập: 2434916
QUẢNG CÁO
[1] 2 [Sau]
Tên thủ tục hành chính Download mẫu đơn
CV 390 Vv huong dan tuyen sinh va lop 10 nam hoc 2024-2025
KH 09 Tuyen sinh vao lop 10 THPT nam hoc 2024-2025
CONG DIEN SO 11 CUA TTCP
ND 85 quy dinh tuyen dung su dung va quan ly VC
Nghi-dinh-71-nam-2023-sua-doi-bo-sung-ND-112-ve-k-luat-CBCCVC
TT 06 nam 2023 BNV quy che cap nhat su dung khai thac csdl quoc gia ve CBCCVC
TT 04 bai bo TT 03 nam 2008 ve nang ngach CBCCVC co TB nghi huu
CV HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2022-2023
CV 338 Vv tiep tuc thuc hien CT 04 cua Ban bi thu
CV 337 Vv day manh thuc hien Quy che cong khai
Cv 233 Vv tiep tuc thuc hien chuyen de nam 2022 Hoc tap va lam theo tu tuong dao duc Ho Chi Minh
CV 365 Vv tang cuong phong chong duoi nuoc doi voi tre em hoc sinh
QD 359 Vv TL BCD ktra CL cuoi ky 2 va nghiem thu CGCL lop 5 len 6 nam hoc 2021-2022
CV 330 Vv tiep tuc trien khai thuc hien cong tac tuyen truyen GD ATGT trong truong hoc 2022
QD447 Ve cong tac quy hoach CB
CV 323 Vv trien khai thuc hien cong tac quy hoach CBLD QL cac cap
CV 290 Vv thuc hien nvu trong tam TT PBGDPL thang 4.2022
CV 205 Vv tang cuong ky luat ky cuog hanh chinh va VH cong so
CV 301 Vv HD ktra dinh ki cuoi nam va danh gia nghiem thu CLGDTH 2021-2022
CV 302 Vv HD mot so BC cuoi nam hoc 2021-2022 cap TH
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2020-2021
HƯỚNG DẪN CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THCS NĂM HỌC 2020-2021
HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2020-2021
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2019 - 2020
BẢN ĐÁNH GIÁ HIỆU TRƯỞNG - NGUYỄN XUÂN SỮU
BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI THEO CHUẨN NNGV CỦA PHT - LÊ VĂN NINH
MẪU ĐÁNH GIA VIÊN CHỨC THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP 2017 - 2018
MẪU ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 2017 - 2018
Mẫu đánh gia phân loại công chức 2016 - 2017 ( làm lại )
Mẫu phiếu đánh giá, phân loại CC-VC năm học 2016 - 2017[1] 2 [Sau]
TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Hiệu trưởng: Lê Văn Ninh
Hiệu trưởng: Lê Văn Ninh
Sđt: 0853605552
P.HT: Trần Văn Thăng
P.HT: Trần Văn Thăng
Sđt: 0818974757
Admin: Nguyễn Văn Nhân
Admin: Nguyễn Văn Nhân
Sđt: 0949206222
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG TH và THCS SỐ 2 KIM THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0888515656 - Email: kimthuy2@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com