THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 36
Số lượt truy cập: 2433479
QUẢNG CÁO
Tên thủ tục hành chính Download mẫu đơn
CV 379 VV HD kiem tra cuoi nam va danh gia nghiem thu ban giao chat luong GDTH 2023-2024
CV 356 Vv HD kiem tra cuoi HK II cap THCS nam hoc 2023-2024
CV 322 Vv HD khai thac su dung Ngan hang cau hoi tren phan mem QLNH de thi
CV 378 Vv HD mot so BC cuoi nam hoc 2023-2024 cap Tieu hoc
Cv 287 Vv HD de thi tuyen sinh vao lop 10 nam hoc 2024-2025
CV 497 Vv trien khai TL Huong dan XD mo hinh CLB the thao trong truong THCS
CV 519 VV HD danh gia thi dua cac truong Tieu hoc nam hoc 2022-2023
CV 523 Vv HD ban giao chat luong tre 6 tuoi vao lop 1 va to chuc CS nuoi duong tre he 2023
CV 430 Vv HD kiem tra cuoi nam va danh gia nghiem thu ban giao CLGDTH 2022-2023
CV 446 Vv HD KH kiem tra cuoi ky 2 cap THCS nam hoc 2022-2023
CV 424 Vv HD mot so BC cuoi nam hoc 2022-2023 cap Tieu hoc
KH 1288 To chuc Hoi thi GVCN gioi THCS cap huyen nam hoc 2022-2023
CV 1253 Vv HD ke hoach kiem tra cuoi ki I cap THCS nam hoc 2022-2023
CV 1230 Vv HD kiem tra cuoi HK I nam hoc 2022-2023 doi voi cap TH
CV 1123 VV HD trien khai GD STEM o cap TH nam hoc 2022-2023
CV 1127 Vv HD trien khai day tang cuong TV cho HS dan toc o cap TH 2022-2023
CV 1004 Vv HD thuc hien noi dung GDDP doi voi lop 3 CTrGDPT 2018
KH 951 Thuc hien nhiem vu quan ly chat luong nam hoc 2022-2023
CV 967 Vv HD thuc hien nvu GDHN va phan luong HS trong GDPT
KH 970 Trien khai SH chuyen de chuyen mon Tieng Anh cap Tieu hoc 2022-2023
CV 853 Vv HD xep loai thi dua cap THCS nam hoc 2022-2023
CV 852 Vv HD thuc hien cac hoi thi cap THCS nam hoc 2022-2023
CV 850 Vv HD thuc hien nhiem vu nam hoc 2022-2023 cap THCS
CV 857 Vv HD DH lop ghep dvoi cac truong co HS TH thuoc cac xa DBKK Kim-Ngan-Lam Thuy
CV 856 Vv HD to chuc DH Tieng Anh cap TH nam hoc 2022-2023 va nhung nam tiep theo
CV 855 Vv HD Ke hoach SHCM va HD tu van cap Tieu hoc nam hoc 2022-2023
CV 858 Vv HD nhiem vu giao duc cap Tieu hoc nam hoc 2022-2023TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Hiệu trưởng: Lê Văn Ninh
Hiệu trưởng: Lê Văn Ninh
Sđt: 0853605552
P.HT: Trần Văn Thăng
P.HT: Trần Văn Thăng
Sđt: 0818974757
Admin: Nguyễn Văn Nhân
Admin: Nguyễn Văn Nhân
Sđt: 0949206222
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG TH và THCS SỐ 2 KIM THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0888515656 - Email: kimthuy2@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com